دکتر رضا جواهردشتی
فوق دکترای علم مواد - خوردگی
دانشگاه Curtin استرالیا
متخصص در پروژه های مدیریت دانش خوردگی، خوردگی میکروبی و انتخاب مواد
مدیرعامل شرکت  Pars Corrosion
 
 
مهندس علی شیرودی
کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیرعامل شرکت آلیاژهای صنعتی
 
 
دکتر سعید نوری
دکترای مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه علم و صنعت
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
 
 
دکتر زهرا سید رئوفی
دکترای مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هیات علمی پژوهشکده توربین گاز
 
 
مهندس یزدان شجری
کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه علم و صنعت
مدیردپارتمان تحقیق و توسعه  شرکت آلیاژهای صنعتی
 
 
دکتر احمدرضا امینیان
دکترای مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- علوم حرارتی
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
مدیر پروژه های انتقال تکنولوژی در صنایع نفت و گاز و نیروگاهی
 
 
دکتر عبدالعلی فیاض
دکترای مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه ملی مالزی National University of Malaysia
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 
 
دکتر احسان فروزمهر
دکترای مهندسی مکانیک
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
عضو هیات مدیره شرکت صنایع نورا لایه نگار
 
 
دکتر سید جاوید میراحمدی
دکترای مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
دانشگاه تهران
کارشناس مطالعات فناوری معاونت تحقیق و توسعه، شرکت گروه مپنا
 
 
مهندس سیاوش زمانی
کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت
مدیررصدخانه علم و فناوری شرکت پرتو
 
 
مهندس فرهاد رستم نژاد
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر تامین شرکت آلیاژهای صنعتی

 

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد