رسالت انجمن تیتانیوم ایران

انجمن تیتانیوم ایران بر آن است تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند متخصصین و با بهره‌منـدی از استـعدادهـا و پتانسیل‌های اعضاء و تعامل سازنده با نهادهای تصمیم‌گیری مرتبط به ارائه خدمات مناسب به صنایع مرتبط بپردازد تا در گسترش دامنه استفاده از این فلز خاص و آماده سازی بستر لازم برای استخراج و تولید داخلی آن در کشور نقش مؤثر و سازنده ایفا نماید و با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه در راستای تأمین نیازهای صنایع مختلف فعالیت نماید.
انجمن تیتانیوم ایران یک تشکل علمی، پژوهشی است که به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده توسط مؤسسین که در اساسنامه انجمن درج و به تائید کلیه اعضاء نیز رسیده است در سال 1396 تاسیس شده است . این انجمن نهادی حرفه ای و تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح علمی و گسترش دامنه استفاده از تیتانیوم در حوزه های مختلف صنعت اهداف والا و ارزشمندی را برگزیده و در جهت دستیابی به این اهداف گام خواهد برداشت . این تشکل غیر تجاری، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است . انجمن حضور تمامی متخصصین و صاحب نظران این رشته در جمع خود را از اهداف اصلی خود دانسته و این جمع را جایگاهی برای بیان دیدگاه‌های تخصصی و حرفه ای دانسته و از تمامی متخصصین و علاقه مندان برای عضویت در این انجمن دعوت بعمل می آورد.
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد