جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یک روش جوشکاری حالت جامد است که برای اتصال فلزات به کار می رود. تیتانیوم به عنوان یک فلز برای همه کاربردهای مکانیکی و پیوند اعضای بیولوژیکی استفاده می گردد. اتصال مواد با استحکام بالا توسط جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به دلیل خوردگی شدید ابزار و تغییر در شکل و اندازه­ ی آن امری مشکل است. این مقاله به بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ تیتانیوم، هندسه ابزار آن، پارامترهای جوشکاری ، استحکام ناحیه جوش و غیره می پردازد.

مواد پوششی با TiO2 تا کنون برای نقش های خودتمیزشوندگی ، ضدمیکروبی و ضدبخار استفاده شده است. توجه به این نکته مهم است که این نقش ها بدون استفاده از مواد شیمیایی و فقط تنها با استفاده از نور خورشید و آب باران به دست آمده است. بنابراین مواد پوشش داده شده می تواند به عنوان مواد سازگار با محیط زیست طبقه بندی شوند. از آنجا که فناوری نانو، یک رویکرد جدید به همه علوم و فنون می باشد، این فناوری کاربردهای زیادی در حوزه پزشکی یافته است.
               دانشجو: عطیه شفقتیان

               اساتید راهنما:
               آقای دکتر رضا تقی آبادی
               آقای دکتر رضا احمدی

               استاد مشاور:
               خانم دکتر شهریاری

منبع فیلم:
U.S Department of ENERGY
OAK RIDGE National Laboratory

منبع فیلم:
U.S Department of ENERGY
OAK RIDGE National Laboratory

دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت آلیاژهای صنعتی

منبع فیلم:
U.S Department of ENERGY
OAK RIDGE National Laboratory

امروزه یکی از مهم ترین روش های درمان جایگزینی دندان از دست رفته، استفاده از ایمپلنت است. با افزایش پژوهش ها در جهت شناخت خواص زیست پزشکی و مکانیکی دهان و دندان، بهبود زیادی از نظر ابعاد و طراحی بدنه، جنس، روش های تولید و سطح ایمپلنت ها حاصل شده است.

نویسندگان: مهدی مشهدی1، رضا حمزه لو*2، جواد کدخداپور3

-1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 -استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

مسئله خوردگی فلزات در صنعت به خصوص در مورد تجهیزاتی که در تماس با خاک و آب هستند، موجب تحمیل هزینه­ های سنگین بر صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز می­باشد و .......

نویسنده: سرکار خانم آذر غلامی
کارشناس خدمات حفاظت از خوردگی شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد