اهداف انجمن تیتانیوم ایران 

  •  ارتقاء سطح علمی و آموزشی و تجربی افراد فعال در حوزۀ تیتانیوم و صنایع مرتبط با آن.
  •  اجرای برنامه‌های تحقیقاتی ، پژوهشی و کاربردی مرتبط با تیتانیوم و تلاش در جهت ارتقاء سطح کیفی این صنعت.
  •  همکاری و تعامل در جهت فراهم آوردن فرصت‌های جدید اشتغال جهت دانش آموختگان مرتبط با حوزۀ تجهیزات پزشکی
  •  ارائه خدمات تخصصی، نظارتی، مشاوره‌ای
  • گسترش دامنه استفاده از فلز تیتانیوم در صنایع مختلف
  • همکاری و تعامل در جهت فراهم آوردن فرصت های جدید اشتغال جهت دانش آموختگان و متخصصین این حوزه.
  • ارتباط شرکت ها و افراد فعال در این حوزه اقتصادی با یکدیگر.

 

 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد