برچسب : عملیات حرارتی تیتانیوم

چراعملیات حرارتی انجام می­دهیم؟
تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم به چندین دلیل عملیات حرارتی می­ شوند:

  • برای کاهش تنش­های پسماند ایجادشده در حین تولید (آزادسازی تنش)
  • برای ایجاد ترکیب بهتری از داکتیلیته، قابلیت ماشین­کاری، پایداری ابعادی و ساختاری بویژه در آلیاژهای آلفا (آنیل­ کاری)
  • برای افزایش استحکام توسط عملیات انحلالی و پیرسازی
  • برای بهینه­ سازی خواص ویژه نظیر چقرمگی شکست، استحکام خستگی و استحکام خزشی دمابالا

انواع مختلفی از عملیات­ های آنیل­ کاری (مانند آنیل تکی، دوپلکس، میل، بتا و تبلور مجدد) و عملیات انحلالی و پیرسازی برای حصول خواص مکانیکی برگزیده اعمال می ­شوند. آزادسازی تنش و آنیل­ کاری را برای جلوگیری از حمله شیمیایی در برخی محیط ­های خورنده، برای جلوگیری از اعوجاج و برای آماده­ سازی فلز برای شکل­ دهی بعدی و عملیات­ های تولید می­ توان انجام داد.

Page: 1 of 1
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد
 تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به انجمن تیتانیوم ایران میباشد